LogoHG

Actueel

Op dinsdag 9 januari is er een open avond voor alle gemeenteleden die de Vier-de-zondag een warm hart toedragen. De bedoeling van deze avond is om nog eens even terug te blikken op de oorspronkelijke opzet van de Vier-de-zondag zoals die inmiddels al bijna tien jaar geleden gestart is en aan de hand van dit oorspronkelijke concept te kijken wat daarin goed functioneert en wat wellicht richting toekomst aandacht behoeft. Na een korte inleiding zullen we hier groepsgewijs met elkaar over in gesprek gaan. Opgave vooraf is niet nodig. Hier kunt u het document downloaden, waarin de oorspronkelijke opzet en doelstelling van de Vier-de-zondag diensten omschreven is.
De avond begint om 20.00u en wordt gehouden in Ons Centrum. Iedereen is van harte welkom!

Subcategorieën