LogoHG

Belijdeniscatechisatie

Dit jaar wordt er weer belijdeniscatechese aangeboden. Om de week komen we bij elkaar om samen de kernpunten van het christelijk geloof, het leven als christen en de betekenis van de christelijke gemeente door te spreken. De belijdeniscatechese start eind september en zal in totaal zo’n 15 avonden in beslag nemen. Tijd, avond en data worden in onderling overleg vastgesteld.

Nog een belangrijke opmerking: opgave voor de belijdeniscatechese betekent niet dat er ook al helemaal uit hoeft te zijn of je wel daadwerkelijk openbare geloofsbelijdenis wilt afleggen. De belijdeniscatechese is veel meer een traject waarin je voor jezelf duidelijk kunt krijgen of je hier aan toe bent of (nog) niet. Het is bijv. ook heel goed denkbaar dat iemand twee jaar belijdeniscatechese volgt voor hij/zij openbare geloofsbelijdenis aflegt. Ook over de leeftijdsgrenzen voor belijdeniscatechese bestaan veel misverstanden. Zelf heb ik belijdeniscatechisanten gekend van 16jr. tot 85 jr. oud.
Mocht u/jij overwegen de belijdeniscatechese te gaan volgen, neem dan contact op met ds. Wim Geuze, 078-6452637.