LogoHG

Binnen het protestantse kerkmodel berust de leiding van een gemeente bij de kerkenraad.

Consistorie:
Ds. Wim Geuze, predikant - telefoon 645 2637
Johan Tuk, voorzitter kerkenraad - telefoon  06-4639 1813
Niels Kegel, scriba - telefoon 673 5311
Ineke Robbemont-Donkersloot, jeugdouderling - telefoon 06-4228 0845
Annemarie Kuiper-Barendregt, jeugdouderling - telefoon 06-2273 1877
Leander van Waardenburg, evangelisatieouderling - telefoon 06-5185 8248
Arnoldus Scharft, communicatie ouderling - telefoon 673 2536
Els Kleinjan, wijkouderling - telefoon 674 2783
Dick Langeveld, wijkouderling - telefoon 673 2688
Bets Mol-Verschoor, wijkouderling - telefoon 673 1749
Martijn Voogdt, wijkouderling - telefoon 06-5350 0389
Ada Hartogsveld-Klunder, wijkouderling - telefoon 673 4175
Bas Boer, wijkouderling - telefoon 673 4429
Johan Zuidweg, wijkouderling - telefoon 673 1843
Wijkindeling

 

Diaconie:
Jan Kranendonk, voorzitter diaconie - telefoon 673 6201
Joke Kreeft-Mol, penningmeester diaconie - telefoon 673 3388
Miranda Jongkoen-Both, secretaris diaconie - telefoon 673 3448
Melinda Barendregt - Reisig, jeugddiaken - telefoon 645 4520
Adrie Boudewijns-Verhoeven - telefoon 673 4217
Henk van der Linden - telefoon 673 6560
Lenie Schot-Nelisse - telefoon 673 3437
Wilma van der Stel-Geluk - telefoon 673 4245
Taakverdeling diaconie

 

College van kerkrentmeesters
Pieter Hartman - telefoon 843 4298
Marco de Romph - telefoon 683 6472
Karin Visser-Barth - telefoon 673 5496
Bert de Jong - telefoon 676 2249
Taakverdeling kerkrentmeesters