LogoHG

Omdat we in alles afhankelijk zijn van God willen we in onze gemeente regelmatig samenkomen om Gods zegen te vragen over het werk in de gemeente, te bidden om Zijn leiding daarbij en voorbede te doen voor wie het moeilijk hebben.

Iedere woensdagmorgen komen we van 8.45u tot 10.00u bij elkaar in Ons Centrum om samen voor de gemeente te bidden. We denken daarbij vooral aan gemeenteleden die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben. Ook bidden we om een zegen over de kerkdiensten en doordeweekse gemeenteactiviteiten. We doen dit in de vorm van een kringgebed waarbij iedereen vrij is om al dan niet hardop mee te bidden. Wie zich daar niet vrij in voelt, kan evengoed in stilte mee bidden! Na afloop van dit kringgebed lezen we samen het Bijbelgedeelte waar de komende zondag over gepreekt zal worden. In deze korte Bijbelstudie gaat het vooral ook over de vraag: ‘Wat horen we in dit Bijbelgedeelte voor onze gemeente?’ Voor mij als predikant ook belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van de prediking. Samen horen we meer dan alleen. Deze gebedsbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen. Wel geldt voor allen de regel: ‘Wat op de gebedsbijeenkomst besproken is, blijft daar’. Dit omdat gemeenteleden ook wel eens persoonlijke gebedsverzoeken aan ons doorgeven. U kunt daarvoor kontakt opnemen met mij als predikant, 078-6452637 of één van de andere leden van de gebedsgroep.