LogoHG

Wijkwerk, kringwerk en cursussen

Wie het fijn vindt om als vrouwen onder elkaar met de Bijbel bezig te zijn, om samen over het christelijk geloof te lezen en van gedachten te wisselen, is welkom op de ‘Vrouwenleeskring’. We komen bij elkaar op maandagmiddag in Ons Centrum (ca. 1x per maand), om 13.30 uur. Op deze middagen zijn jong en oud van harte welkom!

Contactpersoon: Mw. M.de Zeeuw-van Schelven, Leliestraat 4, tel. 673 6418,  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

geloofsopvoeding

'Vroeger had ik 4 theoriën over opvoeding en geen kinderen. Tegenwoordig heb ik 4 kinderen en geen theoriën over opvoeding'.

Velen zullen deze uitspraak herkennen. Zodra je eigen emoties als ouder een rol mee gaan spelen, verandert alle theorie in soms weerbarstige praktijk. Maar die ook veel mooier is dan de theorie omdat het je vormt en rijk maakt aan ervaringen. De bijbel kan hierbij een enorme inspiratiebron zijn in onze dagelijkse opvoeding.

Al vele jaren komen er, iedere 6 à 7 weken op dinsdagavond moeders met jonge kinderen bij elkaar om n.a.v. een (voorgedragen) onderwerp, gerelateerd aan opvoeding/ouder-zijn, met elkaar van gedachten te wisselen. Voor moeders met (beginnende) tieners is er om de 8 weken een avond maar dan op de woensdag. De avonden vinden bij toerbeurt in huiselijke setting plaats.

Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn bijv. weerbaarheid, rouwverwerking, straffen/belonen, pesten, omgaan met emoties, discipline, kind/tiener en de kerk, geld en gerechtigheid, sexualiteit, social media etc.
Het blijken keer op keer waardevolle, opbouwende en inspirerende avonden te zijn waarop geleerd, gedeeld maar ook heerlijk gelachen kan worden. Inmiddels nieuwsgierig gemaakt? In de zondagsbrief en in de agenda op de website staat vermeld wanneer, waar en bij wie een avond gehouden wordt.

Dit zijn de data voor 2018-2019:
Jonge moeders (dinsdagen): 25/9, 6/11, 11/12, 22/1, 5/3, 16/4 en 28/5.
Tiener moeders (woensdagen): 10/10, 28/11, 6/2, 27/3 en 15/5.

Bellen en/of mailen kan ook altijd met Ariëtte Versteeg, Atalanta 56, 078-6741274, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                    !!TOT ZIENS!!

Gesprekskring ‘1983’

Deze kring is ontstaan uit de belijdeniskring 1982/1983 en komt ca. één keer per maand bij elkaar op een zondagavond. De onderwerpen zijn divers van aard, maar hebben één doel: in gesprek zijn met elkaar over en invulling geven aan ons geloof.

Contactpersoon: Dhr. M. Havelaar, Lavendelpad 20, tel. 673 4130


Zondagavondkring
De zondagavondkring is opgezet door twee jonge gemeenteleden, omdat zij de contacten en de geloofsgesprekken van de tijd op de toenmalige CJV ‘de Schakel’ misten.
Op dit moment bestaat de kring uit 14 personen, die 1x per maand op zondagavond bij elkaar komen. De gespreksonderwerpen worden aan de hand van een boekje door de leden om de beurt voorbereid.

Contactpersoon: Mw. A. Rijkhoek-Sterrenburg, Klaprooslaan 10, tel. 673 6239

Omdat we in alles afhankelijk zijn van God willen we in onze gemeente regelmatig samenkomen om Gods zegen te vragen over het werk in de gemeente, te bidden om Zijn leiding daarbij en voorbede te doen voor wie het moeilijk hebben. 

Iedere woensdagmorgen komen we van 8.45u tot 10.00u bij elkaar in Ons Centrum om samen voor de gemeente te bidden. We denken daarbij vooral aan gemeenteleden die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben. Ook bidden we om een zegen over de kerkdiensten en doordeweekse gemeenteactiviteiten. We doen dit in de vorm van een kringgebed waarbij iedereen vrij is om al dan niet hardop mee te bidden. Wie zich daar niet vrij in voelt, kan evengoed in stilte mee bidden! Na afloop van dit kringgebed lezen we samen het Bijbelgedeelte waar de komende zondag over gepreekt zal worden. In deze korte Bijbelstudie gaat het vooral ook over de vraag: ‘Wat horen we in dit Bijbelgedeelte voor onze gemeente?’ Voor mij als predikant ook belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van de prediking. Samen horen we meer dan alleen. Deze gebedsbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen. Wel geldt voor allen de regel: ‘Wat op de gebedsbijeenkomst besproken is, blijft daar’. Dit omdat gemeenteleden ook wel eens persoonlijke gebedsverzoeken aan ons doorgeven. U kunt daarvoor kontakt opnemen met mij als predikant, 078-6452637 of één van de andere leden van de gebedsgroep (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).