LogoHG

Jeugdwerk

Elke maandagochtend krijgen kinderen van groep 4 tot en met 8 van OBS ‘De Schelf’ godsdienstles. Ouders mogen hun kind op school namelijk opgeven voor godsdienstige - of humanistische vorming.

We zingen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld en daarna maken we een verwerking of doen we een spelletje. Soms spelen we in de les een klein toneelstukje. Tot kerstmis werken we met verhalen uit het Oude Testament zoals bijvoorbeeld de Schepping, de zondeval, de 10 geboden, de ark van Noach etc. Vanaf kerst vertel ik de kinderen over de persoon, het leven en het werk van de Here Jezus Christus. Hierin volgen we de christelijke feestdagen.

Daarnaast doen we elk jaar mee aan de kinderdankdienst in november. De kinderen oefenen dan met veel plezier aan een sketch. Pappa's, mamma's, opa's, oma's en vriendjes zijn dan ook van harte welkom.

Tegen het einde van het schooljaar gaan we met de hele groep op mini-excursie naar één van de kerken uit ‘s- Gravendeel. Daar kunnen de kinderen symbolen ontdekken, een èchte dominee ontmoeten en meer. De kinderen van groep 8 die afscheid nemen ontvangen van de Hervormde gemeente een Bijbel.

Iedere zondagmorgen is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zondags-school. Voordat de preek begint verlaten zij rond half 11 samen met de leiding de kerkdienst en gaan naar ‘Ons Centrum’ (groep 1 t/m 6) c.q. naar de consistorie (groep 7 en 8)). Je mag ook direct van huis komen.
Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en met elkaar gebeden en gezongen. In alle groepen wordt er een verwerking gedaan die over het verhaal gaat. Er wordt gewerkt met materiaal van ‘Vertel het maar’.
Als de kerkdienst afgelopen is, is ook de zondagsschool afgelopen.
Eén keer per maand in de morgendienst wordt een lied gezongen of een gedicht voorgedragen. Ook in doopdiensten wordt een lied gezongen.
Tijdens de kerstdagen vindt de eigen Kerstfeestviering plaats, waarvoor alle gemeenteleden worden uitgenodigd, en met Pasen worden narcissen uitgedeeld. Twee keer per jaar wordt voor en door de zondagsschool een jeugddienst georganiseerd.

Contactpersonen:
Gonnie Koomans (voorzitter), tel. (078) 673 49 84. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Rombout (secretaris), tel. 06 3817 3804, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tienerpreek

Iedere tweede zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en bij jeugddiensten) is er een 'tienerpreek'. De jongeren van 12 t/m 17 jaar verlaten dan tegelijk met de zondagsschool de kerk en gaan naar een eigen bijeenkomst in Reflex. Tijdens deze bijeenkomst wordt op eigentijdse en interactieve wijze een preek gehouden. Via allerlei werkvormen bespreken we het (bijbelse) onderwerp echt mét elkaar.

Contact
Hans Kuiper, Schenkeldijk 62, tel. (078) 673 6508, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe werkt de tienerpreek? Je komt gewoon naar de kerk. Vóór de preek gaan we de kerk uit en lopen we samen naar gebouw Reflex (in de Langestraat), want daar houden wij de tienerpreek. De ‘preek’ wisselen een of enkele leden van het tienerpreekteam af. Daarbij gaat het vaak wat anders dan in de kerk: interactief, soms met opdrachten, soms door gesprekken in groepjes en vaak creatief en verrassend. Zo proberen we de bijbelse boodschap op allerlei manieren dichtbij jou en jouw leven te brengen.

Natuurlijk hopen we zowel de nieuwe tieners (die vorig jaar afscheid namen van de zondagsschool) als de oude bekenden weer allemaal te zien in het nieuwe seizoen! Ook de ouders willen we van harte aansporen om alert te zijn en hun kinderen gebruik te laten maken van deze mogelijkheid.

Dit is het rooster met de data waarop de tienerpreek dit seizoen gehouden wordt:

17 september 2017
8 oktober 2017
12 november 2017
10 december 2017
14 januari 2018
18 februari 2018
18 maart 2018
8 april 2018
13 mei 2018
17 juni 2018

In principe is de tienerpreek steeds op de 2e zondag van de maand, maar… zoals je ziet, is dat dit seizoen lang niet altijd zo. Dit komt bijvoorbeeld omdat soms precies op de 2e zondag jeugddiensten zijn gepland. En dan is het natuurlijk leuk(er) om in de kerk te zijn! Ook kunnen er andere redenen zijn waarom we naar de 1e of 3e zondag uitwijken. Maar als je je mail (en de zondagsbrief of de website) in de gaten houdt, kan het niet verkeerd gaan. In de week voorafgaand aan de tienerpreek krijg je een herinneringsmailtje van ons!

Ouders die dat willen kunnen we ook opnemen in onze mailgroep.

De doelen van de jeugdraad zijn:
Het verstevigen van de band met jongeren en jeugdleiders vanuit de jeugdraad (onder het mom: “jeugdraad, ken je jeugd en hun behoeften!”)
Het versterken van de betrokkenheid van jongeren onderling, de band tussen de generaties én die met de kerk.

Om deze doelen te bereiken organiseert de jeugdraad samen met de jeugdclubs verschillende activiteiten.

Daarnaast organiseert de jeugdraad samen met de zondagsschool en de jeugdclubs jaarlijks een aantal jeugddiensten waarin de jeugd een eigen inbreng heeft en een actieve bijdrage levert.
Met elkaar proberen we de jeugd een plek binnen de gemeente te bieden waar ze zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen in geloof.
De jeugdraad bestaat uit:

 • Ineke Robbemont (jeugdouderling)
 • Annemarie Kuiper (jeugdouderling)
 • Reinier van der Maas (jeugddiaken)
 • Anja Monster (voorzitter/tienerpreek)
 • Diana Kaars Sijpesteijn (secretaris)
 • Lianne Kreeft (jeugddienstcoördinator)
 • Rianne van Westen (Aanloop/Connected)
 • Mieke den Hartog (Aanloop/Connected)
 • Susan Tuk (zondagsschool)
 • Annelies van Helden (penningmeester)
 • Claudia Rijkhoek (coördinator projecten/kinderoppas)

Contact:

Jeugdpastoraat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Zondagsschool

Hey jij! Ben je nog nooit op de zondagsschool geweest? Je weet niet wat je mist...!!!

Iedere zondagmorgen is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zondagsschool. Voordat de preek begint verlaten zij rond half 11 samen met de leiding de kerkdienst en gaan naar ‘Ons Centrum’ (groep 1/2, 3/4 en 6 t/m 8 of naar de consistorie (groep 5). Kinderen kunnen ook direct van huis naar de zondagsschool komen.
Ons Centrum bevindt zich achter de pastorie aan de kerkstraat.

De predikant schenkt tijdens de kerkdiensten regelmatig aandacht aan de kinderen van 4 tot 12 jaar oud door een korte kinderpreek. Voordat de volwassenenpreek begint gaan de kinderen in groepen uiteen naar de zondagsschool waar ze op hun eigen niveau met de Bijbel bezig zijn.
De kinderen komen na afloop niet terug in de dienst. De ouders halen hun kinderen zelf in Ons Centrum op.

Het kerstfeest vieren met de hele gemeente gehad in de ochtenddienst op eerste kerstdag. 
Met Pasen delen we narcissen uit.
Twee keer per jaar organiseert de zondagsschool een jeugddienst.

Contactpersonen:
Gonnie Koomans (voorzitter), tel. (078) 673 49 84. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Rombout (secretaris), tel. 06 3817 3804, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.