LogoHG

Met het oog op de pastorale en diaconale zorg is de gemeente verdeeld in 4 wijken met elk een wijkouderling, wijkdiaken en een wijkteam.
De wijkindeling is als volgt:

Wijk I Het oude dorp
De wijk "Het oude dorp" wordt begrensd door Molendijk en Gorsdijk tot aan de Provinciale weg, Kooijstraat, Hoefpad en Nieuwstraat, Strijensedijk en de Nest (tussen Gorsdijk en Oranjestraat).

Wijkouderling: mw. Els Kleinjan - telefoon 674 2783
Wijkouderling: dhr. Dick Langeveld - telefoon 673 2688
Wijkdiaken: mw. Lenie Schot-Nelisse - telefoon 673 3437

Wijk II Plan West
De wijk "Plan West" is gelegen tussen de Hendrik Hamerstraat (incl.), Nieuw Bonaventuurseweg, Maasdamseweg (excl.) en de Smidsweg (incl.). Toegevoegd is de Roodenburg Vermaatstraat.

Wijkouderling: dhr. Martijn Voogdt - telefoon 06-5350 0389
Wijkouderling: mw. Bets Mol-Verschoor - telefoon 673 1749
Wijkdiaken: mw. Wilma van der Stel-Geluk - telefoon 673 4245

Wijk III Bonaventura
De wijk "Bonaventura" wordt begrensd door Schenkeltje, Alexanderstraat, Langestraat, Hendrik Hamerstraat (excl.), Nieuw Bonaventuurseweg, Maasdamseweg (incl.), Eerste Kruisweg en de buitenwijken.

Wijkouderling: mw. Ada Hartogsveld-Klunder - telefoon 673 4175
Wijkouderling: dhr. Bas Boer - telefoon 673 4429
Wijkdiaken: mw. Adrie Boudewijns-Verhoeven - telefoon 673 4217

Wijk IV Plan Schuilingen
De wijk "Plan Schuilingen" is gelegen aan de westkant van de Maasdamseweg.

Wijkouderling: dhr. Johan Zuidweg - telefoon 673 1843
Wijkdiaken: mw. Joke Kreeft-Mol - telefoon 673 3388

Wijkindeling