LogoHG

Op de eerste en derde zaterdag van elke maand worden tussen 15.00 uur en 16.00 uur voor de kerktelefoonluisteraars van de Herv. Gemeente, Chr. Ger. Kerk en de Ger. Kerk, voor hen aangevraagde 'geestelijke liederen' uitgezonden.
Iedereen kan voor hen een muzikale aanvraag indienen, bijv. voor een verjaardag, bij thuiskomst uit het ziekenhuis of andere gebeurtenissen. Maar ook zomaar, omdat we aan iemand denken.

Contactpersoon: Mw. G. de Baat, tel 078-6733948

Website van Interkerkelijke Omroep 's-Gravendeel