LogoHG

De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1.

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.
De middagdiensten beginnen om 17.00 uur.

 

Preekbeurten oktober 2018

7 oktober Ds. W. Geuze, Israëlzondag
  Zangdienst in Gereformeerde Kerk
14 oktober Ds. W. Geuze, Michazondag
  Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
21 oktober Ds. D. Smink, Alblasserdam
  Ds. J. Prosman, Maasdam
28 oktober Mevr. K. Koppenaal - van Velde, Vier-de-zondag
  Reformatiedienst

 

Eerstvolgende tienerpreek: 14 oktober