LogoHG

Op zaterdag 14 april 2018 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk in samenwerking met de Commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel een koor- en samenzangavond in ‘s-Gravendeel.
De avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1, onder het motto “Zingen voor Israël”. Aanvang: 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het bekende mannenkoor uit de Hoeksche Waard, het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor onder leiding van Adri Poortvliet en door het Chr. Gemengd Koor “Sjier Hasjiriem”. Dit koor komt uit Werkendam en staat onder leiding van Reinier Korver. Joël Terdu bespeelt het orgel, zowel bij de koorzang als bij de samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn.
Ds. R. ten Napel opent de avond. De meditatie wordt gehouden door ds. Willem J.J. Glashouwer. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij,
wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Bovendien is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

20180414 Zingen voor Israel