LogoHG

De afgelopen weken zijn er problemen geweest met de kerkzender; dat is de zender die voor de uitzending van diensten vanuit ons kerkgebouw via kerktelefoon en www.kerkomroep.nl zorgt. De problemen varieerden van het uitvallen tijdens de dienst tot, zoals afgelopen zondag (10 juni), helemaal geen uitzending. Na analyse van het probleem leek het de voeding van het apparaat te zijn. Deze is maandag 11 juni vervangen en daarmee zou het probleem verholpen moeten zijn. Dat betekent dat de uitzending van de IKO van komende zaterdag 16 juni en de reguliere diensten komende zondagochtend en -middag weer als vanouds te beluisteren zouden moeten zijn.