LogoHG

Op zondagmiddag 2 juni om 17.00 uur zal in de Ontmoetingskerk de maandelijkse zangdienst worden gehouden.
Dit keer wordt deze dienst voorbereid en verzorgd door het 's-Gravendeels Ouderen koor “Zanglust”, onder leiding van dirigente Hetty Bervoets en pianiste Els Grönloh.
Het thema van deze dienst is "Tussen Pasen en Pinksteren". Met Pasen zei Jezus: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ En de Geest kwam met Pinksteren. In de Psalmen lezen we al van mensen die heel vertrouwelijk met God optrekken. Maar met Pinksteren kwam er extra kracht voor de discipelen om getuigen te zijn en Gods blijde boodschap door te geven. Zo mogen ook wij in deze dienst met liederen God eren, elkaar bemoedigen en bevragen: Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Graag tot ziens!

Zangdienst