LogoHG

Nieuws

We mogen terug zien op een heel goede gemeenteavond. De grote zaal in Ons Centrum zal helemaal vol, alle stoelen waren bezet. Na de opening door ouderling-voorzitter Johan Tuk, nam evangelisatie ouderling Jan Kranendonk het woord. Hij lichtte in 30 minuten de uitslagen van de gemeente-enquête toe.
Hierna was het woord aan diaken Jan Kranendonk. Hij vertelde de aanwezige gemeenteleden over het nieuwe project dat de diaconie ondersteunt. Meer informatie over dit project is binnenkort te lezen in de zondagsbrief.
De laatste spreker was ouderling-kerkrentmeester Pieter Hartman. Hij gaf inzicht in de huidige financiële situatie van onze gemeente, lichtte de noodzaak van een goede opbrengst van de actie Kerkbalans toe en vertelde aan het einde van zijn presentatie over de fiscale voordelen die te behalen zijn als u uw gift aan de kerk voor vijf jaar vastlegt. De presentatie van de kerkrentmeesters is hieronder te vinden. Om 21:45 uur werd het informatieve gedeelte van de gemeenteavond afgesloten met een kringgebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Hierna was er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten tijdens de gemeenteborrel. Iets waar velen aanwezigen gebruik van maakten. Bij elkaar genomen was het een heel geslaagde avond!

Klik hier voor de presentatie van de kerkrentmeesters.

20170117 Gemeenteavond presentatie kerkrentmeesters