LogoHG

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, leden van Connected,

Ik vond dat opvallend. Dat ds. Jongejan vorige week nou net dat voorbeeld van die druiventros aanhaalde. Waar het vanmorgen in de Schriftlezing ook over ging. Opvallend dat nou precies dat voorbeeld vorige week ook al aan bod kwam.
Want – laten we wel wezen – zo gaat dat heel makkelijk in onze tijd. Dat we – ook in de kerk - als los zand aan elkaar hangen. ’s Morgens zeg je nog net even ‘hallo’ tegen je buurman. Maar verder is het ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’


Zo gaat dat nogal eens. Ook in de kerk. Daarom hadden we dit seizoen ook het jaarthema ‘Samen onderweg’ gekozen. Om juist dat samen optrekken meer te benadrukken. Niet ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Maar ‘Met elkaar’, ‘Samen’.

Nou is een jaarthema bij ons geen strak keurslijf waar iedere preek en iedere dienst per se aandacht aan besteed moet worden. Meestal is het zo dat we er aan het begin van het seizoen een aantal keren heel nadrukkelijk mee bezig zijn.
Maar dan laten we het ook weer een tijdje rusten. Want dingen moeten ook groeien. Je moet een plantje niet telkens uit de grond halen om te kijken of er al wortels aan gegroeid zijn. Dan wordt het nooit wat met dat plantje. Het heeft tijd nodig.
Maar vandaag – zo aan het einde van het seizoen – is het denk ik toch wel goed om onszelf die vraag eens te stellen: ‘Zijn we in het afgelopen meer met elkaar gaan optrekken? Zijn we meer ‘samen onderweg’ geraakt, met God en met elkaar?


En ik weet niet hoe jullie dat beleven maar zelf heb ik het idee dat dat er in het afgelopen seizoen inderdaad meer van gekomen is. Van dat samen optrekken. En dat dat vooral ook te gebeurd is rond deze reis van Connected naar Zuid-Afrika.
Op allerlei manieren zijn jullie bezig geweest om daar het benodigde geld voor bij elkaar te brengen: een diner, een high tea, een autowasdag, een sportavond, een wandel- en fietsmiddag.  Als gemeente kwamen wij bij die activiteiten opdraven.
En ondertussen merkten we hoe goed en het mooi het eigenlijk is om op die manier samen onderweg te zijn. Als gemeente inderdaad niet als los zand aan elkaar te hangen. Maar samen de schouders onder dit project te zetten. Hoe mooi dat is!

Dat beeld van die druiventros waar uiteindelijk fris druivensap, een heerlijk glas wijn of lekkere rozijntjes uit te voorschijn komt, dat hebben we het afgelopen jaar geproefd. En dat smaakt naar meer. Om met elkaar zo kerk te mogen zijn.
En voordat we daarom verder na gaan denken over jullie reis naar Zuid-Afrika en wat dit Bijbelgedeelte daar mogelijk over wil zeggen, is het goed om op dit moment vooral ook even terug te blikken op het afgelopen seizoen. En dankbaar te zijn.
Dankbaar voor zoveel mooie en goede dingen die we het afgelopen seizoen hebben meegemaakt. Want nog voordat jullie in het vliegtuig zijn gestapt naar Zuid-Afrika heeft dit project al zoveel goeds opgeleverd. En God zelf heeft ons dat gegeven.

-

Dat laatste - ‘God zelf heeft het ons gegeven’ - dat is natuurlijk wel een enorm statement. Misschien vinden jullie van Connected dat ook veel te dik aangezet. Ben je er zelf helemaal niet zo op die manier bezig. Zo vanuit het geloof.
Het is gewoon een mooie reis die we gaan maken. Punt. Je komt ergens waar je nog nooit geweest bent. Je snuift iets op van een ander land met een andere cultuur. En dat je daarbij ondertussen ook nog goed werk doet, is mooi meegenomen.
Waar haal ik dat dan toch vandaan? Om het vanmorgen zo te verwoorden: ‘Ten diepste is al het moois wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt ons door God zelf gegeven’. Waarom mogen we er ook op die manier tegenaan kijken?

Wel, dat heeft dus te maken met het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Met dat beeld van die druiventros. Of – eigenlijk nog wat preciezer gezegd – het is eigenlijk niet het beeld van een druiventros maar het beeld van een wijnstok met z’n ranken.
Zo beschrijft de Here Jezus zijn relatie met ons. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. We zijn als gemeente niet alleen onderling aan elkaar verbonden. Maar we zijn bovenal verbonden aan de Here Jezus zelf. Hij is de wijnstok die ons draagt.
En zoals vanuit de wijnstok voedingssappen naar de ranken vloeien waardoor uiteindelijk aan die ranken druiventrossen ontstaan, zo wil de Here Jezus met Zijn eigen leven, met Zijn Heilige Geest door ons als gemeente heen stromen.


En als er dus ergens in een tak van het gemeenteleven vruchtjes beginnen te ontstaan, druiventrossen, dan staat dat niet los van Hem. Maar dan zou het zo maar eens kunnen dat Hij er ten diepste zelf achter zit dat daar iets van de grond komt.
Want Hij is al veel langer met ons bezig dan wij vaak in de gaten hebben. Misschien al lang voor het moment dat wij duidelijk voor de Here Jezus kiezen, heeft Hij al voor ons gekozen en ligt zijn plan, zijn bedoeling met ons leven al klaar.
‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen’ zegt de Here Jezus in dit Bijbelgedeelte tegen zijn discipelen: ‘Maar Ik heb jullie uitgekozen. En Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’ Daar zegt Hij dat!

En daar heb ik dat dus vandaan. Om vanmorgen met een zekere vrijmoedigheid te zeggen: ‘God zelf heeft dit aan ons gegeven’. Zelfs als jij of jullie bij jezelf misschien denken: ‘Nou, op die manier ben ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig.’
Want zo was het bij de discipelen ook gegaan. Die waren soms ook min of meer toevallig met de Here Jezus in aanraking gekomen. Hadden ook niet in de gaten waar dit allemaal toe zou leiden. Ze vielen van de ene verassing in de andere.
En zo zou het ook zomaar met jullie kunnen gaan. Dat deze reis het begin is van nog veel meer. Want de Here Jezus zegt het hier: ‘Niet jullie hebben Mij maar Ik heb jullie uitgekozen. Om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’

-

En laat ik daar vanmorgen nog als laatste iets over zeggen. Over die blijvende vrucht. Want dat is het thema van deze dienst. ‘Making a difference’. Dat is toch waar jullie ten diepste naar verlangen. Om iets te doen wat een blijvend verschil maakt.
Want  er is ontzettend veel nood in de wereld. En soms – als je naar het journaal kijkt - heb je het gevoel: ‘De problemen zijn zo ontzettend groot. En heeft het dan nog wel zin om je ergens voor in te zetten? Maak dat werkelijk wel een verschil?’
Maar tegelijk weet je – denk even  terug aan het verhaaltje over de sneeuwvlok of beter nog aan het verhaal over Dinah, de oprichter van Island Missions – ‘Soms kan de daad van één mens grote gevolgen hebben, blijvend iets in gang zetten.’

Jullie gaan werken aan een boot. Zo’n boot gaat misschien wel 20 of 30 jaar mee. Wie weet waar God die boot nog voor gebruiken kan? Wie weet bij hoeveel mensen die boot hoop en uitzicht gaat brengen? Daar mogen jullie aan bijdragen.
En tegelijk zou het best nog wel eens kunnen dat die boot niet eens het belangrijkste is. Want dat viel me op in die woorden van de Here Jezus. Als Hij heeft heeft over heengaan en vruchten dragen, dan vertelt de Here Jezus er niet eens zo veel bij.
Hij vertelt zijn discipelen bijvoorbeeld niet naar welke landen ze toe moeten gaan. En hoe ze het heel praktisch aan moeten pakken. Hij zegt hen bijvoorbeeld niet dat ze daar en daar kerken moeten gaan bouwen, ziekenhuizen en scholen.


Blijkbaar zijn die praktische details – hoe, wat, waar en wanneer - niet eens het belangrijkste. Maar waar de Here Jezus wel heel veel aandacht aan besteedt, is de verbondenheid met Hem en de verbondenheid met elkaar. Dat zegt Hij in vs. 5:
 ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Want zonder mij kun je niets doen.’ En dat zegt Hij in vs. 12: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’
Op die twee dingen legt de Here Jezus alle nadruk. Wil je werkelijk vrucht dragen in je leven? Blijvende vrucht, making a difference? Blijf dan verbonden met Mij en blijf verbonden met elkaar. Be Connected! Dat is dan het belangrijkste.

En daar ligt dus misschien ook wel de grootste uitdaging voor de reis die jullie nu gaan ondernemen. Wees degene die jullie in naam al zijn. Hoe het straks in Zuid-Afrika ook zal zijn. Of alles van een leien dakje gaat. Of er juist ook tegenvallers zijn.
Be Connected. En stay Connected. Met de Here Jezus en met elkaar. Want dan belooft de Here Jezus dat er blijvende vrucht uit deze actie kan groeien. Dingen die voor de mensen daar maar ook voor jezelf misschien wel eeuwigheidswaarde krijgen.
Omdat je dan werkelijk ‘samen onderweg’ bent. Samen met de Here Jezus en samen met elkaar. En de Here Jezus zo Zijn eigen plannen door jullie inzet heen wil verwezenlijken. Be Connected. Stay Connected. En Hij zal met jullie gaan.
Amen.