LogoHG

Preek van de Week

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Vanmorgen stappen we misschien wel de meest onveilige periode in Davids leven binnen: de periode dat David nog aan het hof van koning Saul verbleef. Eerst als harpspeler, toen als legeroverste en uiteindelijk ook als schoonzoon van de koning.
Dat is waarschijnlijk de meest onveilige periode in Davids leven geweest. U denkt misschien bij uzelf: ‘Maar later loopt David toch ook groot gevaar? Dan is hij vrijwel constant op de vlucht!’ Ja, maar dan moet Saul hem toch eerst nog zien te vinden.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Vanmorgen gaat het over jaloezie. En onderschat nooit wat jaloezie met je kan doen. Jaloezie is een gifgroene appel die, als je er eenmaal in bijt, heel je leven kan vergallen. Jaloezie kan zelfs de mooiste mensen veranderen in ware monsters.
Dat zien we vanmorgen in deze geschiedenis gebeuren bij koning Saul. Samen met David keert hij terug van het verslaan van de Filistijnen. En wat eigenlijk een heel mooie, feestelijke optocht had moeten worden, dat eindigt voor Saul in een drama.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Een hart waar muziek in zit. Dat is het thema van deze dienst. Maar als we even goed kijken naar het eerste zinnetje van dit Bijbelgedeelte, dan begint het verhaal van vanmorgen toch heel anders. Want daar – in vs. 14 – lezen we over koning Saul:
‘De geest van de Heer had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER een kwade geest, die hem kwelde.’

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Ik weet niet of u het gezien hebt, vorige week zondag op het journaal. Maar toen kwam Piet Oosterveld aan het woord. Een onderzoeker die in de jaren 80 op de Noorpool zat. Op het eiland  Spitsbergen. En toen door een ijsbeer is aangevallen.
Bijna laconiek wees hij de littekens op z’n hoofd aan. ‘Kijk, hier heeft een beretand gezeten’ zei hij, terwijl hij een soort holte aanwees die vlak naast z’n voorhoofd was achtergebleven. En bij een ander litteken: ‘hier zijn ook tanden overheen gegaan.’

Psalm 1
1     Welzalig de man
die niet wandelt in de raad der goddelozen,
    die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
2     maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.