LogoHG

Preek van de Week

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

De zomervakantie loopt zo zachtjes aan op z’n einde. Iedereen druppelt zo langzamerhand weer binnen. Ook jullie van Connected zijn gelukkig weer terug. Want volgende week begint de feestweek. Dat wil je natuurlijk niet missen.
En hoe jammer we het misschien ook vinden dat de vakantie bijna voorbij is, er is in ieder geval één grote opluchting: de bikinitijd is ook bijna voorbij. Geen angstige blik meer in de slaapkamerspiegel: wat trek ik dit jaar in vredesnaam aan?

Preek 1 Je hand in Gods hand leggen

Beste Celeste, Daan, Loes, Lotte, Luuk en Menno, voor jullie gaat er veel veranderen…,

Jullie gaan straks naar de middelbare school. Daar gelooft lang niet iedereen. Ze kijken je misschien wel heel raar aan als ze merken dat je christen bent. En hoe ga je dat nu doen: christen-zijn in een nieuwe, vreemde omgeving?

Eerste deel Avondmaalsformulier
Bij het Avondmaal denken wij aan wat de Here Jezus Christus voor ons heeft gedaan. God de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. De Zoon is mens geworden als wij. Zo heeft Hij onze zonden op zich genomen. Heel Zijn leven op aarde droeg Hij onze schuld. Heel duidelijk is dat vlak voor Zijn sterven: In de hof van Gethsemane werd Hij zo bang voor Gods toorn over onze zonden, dat Hij bloed zweette.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, leden van Connected,

Ik vond dat opvallend. Dat ds. Jongejan vorige week nou net dat voorbeeld van die druiventros aanhaalde. Waar het vanmorgen in de Schriftlezing ook over ging. Opvallend dat nou precies dat voorbeeld vorige week ook al aan bod kwam.
Want – laten we wel wezen – zo gaat dat heel makkelijk in onze tijd. Dat we – ook in de kerk - als los zand aan elkaar hangen. ’s Morgens zeg je nog net even ‘hallo’ tegen je buurman. Maar verder is het ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, in het bijzonder jullie, broers en zussen van de Follow-up kring,

Al een hele tijd geleden had ik het idee dat ik tijdens deze belijdenisdienst wilde preken over het Bijbelgedeelte van vanmorgen, dit gesprek tussen de Here Jezus en Nicodemus. En eerlijk gezegd wist ik eigenlijk niet eens zo goed waarom.
Maar toch had ik het idee dat er juist in dit Bijbelgedeelte een belangrijke boodschap voor ons zat. En daar heb ik van de week over na zitten denken. Waar deze passage raakt aan dit belangrijke moment vanmorgen waarop jullie belijdenis doen.