LogoHG

Preek van de Week

Vandaag is het Pinksteren. En Pinksteren gaat over mensen die in andere, vreemde talen gaan spreken. En de boodschap ondertussen toch overkomt. Dat zien we op die eerste Pinksterdag toen gebeuren.

En ik dacht bij mezelf: ‘Laat ik dat vanmorgen nou ook eens proberen. Om in vreemde talen te gaan spreken. In de hoop dat het toch overkomt. Ik preek over het thema ‘Van lefschopper tot lofschepper.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

De laatste jaren hebben wij in onze vriendenkring nogal wat vrienden hun ouders zien verliezen. Zo langzamerhand gaat dat komen. Als je zelf rond de 40 bent, kunnen je ouders al rond de 70 zijn. En dan kan er ineens sprake zijn van ernstige ziekte.

1e PREEK

Ik hoor sommigen van u denken: fraai is dat, kom ik naar een vier-de-zondag en wat krijgen we te zingen en te lezen: uit diepten van ellende…
Tja, zo kan het gaan: dat je in de kerk of in de Bijbel (althans op het eerste gezicht) iets anders krijgt voorgeschoteld dan je misschien verwacht of zoekt. Maar laten we niet te snel conclusies trekken. Soms moeten we ons ook even inleven in de setting van een Bijbelgedeelte.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

‘Wees niet ongerust maar vertrouw op God en vertrouw op Mij.’ De Here Jezus zegt dat tegen z’n discipelen. En wij kunnen ons wel voorstellen waarom. Want de discipelen moeten zich op dat moment natuurlijk ook heel ongerust gevoeld hebben.

Broers en zussen,

‘Help: ik twijfel!’ Dat is het thema van deze Vier de zondag. En ik vond het plaatje op de voorkant van de liturgie eigenlijk wel goed bij dit thema passen. Dat plaatje van die toets met een vraagteken erop. Want gaat het vaak niet zo?
Allemaal heb je wel eens je vragen. Ook bij het christelijk geloof. Meestal is daar prima mee te leven. Maar dan onverwacht maak je iets mee - of je hoort of je leest iets - en dat kleine vraagteken wordt in één keer een massief uitroepteken.