LogoHG

Preek van de Week

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 4 – De sacramenten: Doop en Avondmaal

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 3 – De verkondiging van het evangelie

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 1 – Stil gebed, votum en groet’

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 2 – De wetslezing’

VIER-DE-ZONDAG  zondag 22 mei 2016
Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel


Thema:        Het geheime wapen van Pinksteren: Jezus vermenigvuldigt zich