LogoHG

De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1.

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.
De middagdiensten beginnen om 17.00 uur.

 

Preekbeurten september 2018

2 september Ds. W. Geuze, voorbereiding Heilig Avondmaal
  Zangdienst in Gereformeerde Kerk
9 september Ds. W. Geuze, viering Heilig Avondmaal
  Ds. W. Geuze, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
16 september Ds. W. Geuze, Startzondag
23 september Jan Kranendonk, Vier-de-zondag
  Dhr. J. Bos, Rotterdam
30 september Ds. W. Geuze
  Ds. W. Hordijk

 

Eerstvolgende tienerpreek: 16 september