LogoHG

De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1.

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.
De middagdiensten beginnen om 17.00 uur.

 

Preekbeurten november 2018

4 november Ds. W. Geuze
  Ubentwelkomdienst in Gereformeerde Kerk met Gerald Troost
Wo 7 november 19:30 uur Dankdag, Ds. W. Geuze
11 november Ds. W. Geuze, jeugddienst de Aanloop
  Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht, voorbereiding Heilig Avondmaal
18 november Ds. W. Geuze, viering Heilig Avondmaal
  Ds. W. Hordijk, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
25 november Ds. W. Geuze, eeuwigheidszondag, vier-de-zondag
  Ds. W. Hordijk

 

Eerstvolgende tienerpreek: 9 december