LogoHG

Tienerpreek

TIENERPREEK

Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er iedere maand (behalve in augustus) 'tienerpreek'.

Hoe werkt dat? Je komt dan gewoon naar de kerk. Vóór de preek gaan we de kerk uit en lopen we samen naar gebouw Reflex (in de Langestraat), want daar wordt de tienerpreek gehouden.

De ‘preek’ wordt afwisselend door een of enkele leden van het tienerpreekteam gegeven (onze namen: zie onder).

Daarbij gaat het vaak wat anders dan in de kerk: interactief, soms met opdrachten, soms door gesprekken in groepjes en vaak creatief en verrassend.

Zo proberen we de bijbelse boodschap op allerlei manieren dichtbij jou en je leven te brengen.

Natuurlijk hopen we zowel de nieuwe tieners (die vorig jaar afscheid namen van de zondagsschool) als de oude bekenden weer allemaal te zien in het nieuwe seizoen!

Ook de ouders willen we van harte aansporen om alert te zijn en hun kinderen gebruik te laten maken van deze mogelijkheid.

Dit is het rooster met de data waarop de tienerpreek dit seizoen gehouden wordt:

13 september 2015
11 oktober 2015
8 november 2015
13 december 2015
10 januari 2016
14 februari 2016
13 maart 2016
17 april 2016
8 mei 2016
12 juni 2016

3 juli 2016


In principe is de tienerpreek steeds op de 2e zondag van de maand, maar… zoals je ziet, is dat dit seizoen een enkele keer niet zo (in april en juli). Dit komt bijvoorbeeld omdat soms precies op de 2e zondag jeugddiensten zijn gepland. En dan is het natuurlijk leuk(er) om in de kerk te zijn! Ook kunnen er andere redenen zijn waarom we naar de 1e of 3e zondag uitwijken. Maar als je je mail (en de zondagsbrief of de website) in de gaten houdt, kan het niet verkeerd gaan. In de week voorafgaand aan de tienerpreek krijg je een herinneringsmailtje van ons! Ouders die daar prijs op stellen kunnen ook worden opgenomen in onze mailgroep.

Groeten van het tienerpreekteam,

Jan Kranendonk, Hans Kuiper, Anja Monster, Willy Koster, Jeroen van Dongen, Jake Smit, Annet van der Wulp en Lianne Kreeft