LogoHG

Vier-de Zondag

Op zondag 26 januari 2020 wordt een bijzondere vier-de-zondag-dienst gehouden. Het thema is: ‘Waarom geloven in Jezus?? (lessen uit de liederen van Johannes de Heer - 2e serie)’.

Niet alleen zullen er in de samenzang (met koperbegeleiding) veel liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen, maar er zijn bij wijze van muzikaal intermezzo ook enkele liederen te beluisteren die worden uitgevoerd door een combo met blazers. Muzikale medewerking wordt verleend door Theresia Kranendonk - Sint Nieklaas (zang), Rens van Rossum (orgel/piano), Jan van Drunen (toetsen/bas), Niels Robbemont (drums) en een koperensemble o.l.v. Arnold Zwijgers, bestaande uit: Arie Zwijgers (cornet), Cees van Brugge (bugel), Jan Kranendonk (cornet), Arnold Zwijgers (hoorn) en Jan van Gemert (bastuba). Voor deze gelegenheid is (in vergelijking met eerdere soortgelijke diensten) ander liedrepertoire uit de bundel van Johannes de Heer geselecteerd.

De uitvoerenden hebben zich o.a. laten inspireren door gospelzangeres Joke Buis, die de afgelopen jaren een heel aantal liederen van Johannes de Heer in frisse en eigentijdse arrangementen heeft opgenomen. Ouderen zullen deze liederen nog goed kennen van vroeger, maar ook voor jongere generaties zijn deze liederen daardoor nu meer toegankelijk.

De dienst begint om 10:00 uur. Voorganger is Jan Kranendonk die in enkele korte overdenkingen vanuit de Bijbel zal aansluiten bij de (boodschap van de) gezongen liederen.

Beoogd wordt om (voor zowel jongeren als ouderen) een inspirerende dienst te verzorgen met een royaal muzikaal aandeel en met lessen van levensbelang.

Ook gasten en belangstellenden zijn hartelijk welkom!

Aankomende zondag 27 oktober is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “De kracht van de kerk als gemeenschap”.

De kerk heeft lang niet altijd een goede naam, maar toch heeft de kerk meer te bieden dan veel mensen denken. Waar zit die kracht in? En wat is eigenlijk het wezen van de kerk?
En meer persoonlijk: Wat heb je eraan om te participeren in een christelijke gemeente? Waartoe gebruikt God de kerk in ons leven?
Bij dat soort vragen zullen we stilstaan, in nauwe aansluiting op ons jaarthema ‘gemeenschap’ (samen een gemeenschap vormen).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 25 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “Leven zoals leven bedoeld is”. Dat wordt uitgewerkt in 2 deelaspecten: aanhankelijk leven (God liefhebben) en afhankelijk leven (God nodig hebben).

We denken na over hoe we dat in de praktijk van ons (gebeds)leven gestalte kunnen geven.

Voor wie zich alvast wil inlezen: de bijbellezingen zijn uit Deuteronomium 30:15-20 en Johannes 15:1-8.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 22 september is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Menno Zandbergen is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “Schatgraven”.

Voor wie zich alvast wil inlezen: de bijbellezingen zijn uit Matteüs 13:44-46 en Filippenzen 3:7-11.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 26 mei is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Bart van Nes uit Zwijndrecht is deze keer de voorganger. Bart is een jonge spreker die vanuit IFES werkt onder studenten. Vanuit zijn werk weet hij goed wat er leeft in de samenleving en onder jongeren en studenten.

Onze tieners en (al dan niet studerende) jongeren worden daarom in het bijzonder opgeroepen om erbij te zijn!

Aan de hand van het thema “Who needs God?” zal Bart ingaan op vragen als: Waarom zou je eigenlijk in een God geloven, wat heb je er aan? En wat is de relevantie van God in Nederland waar iedereen toch gelukkig is?

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag