LogoHG

Zondag 23 april is er weer een ‘Vier-de-zondag’ dienst. Het thema is: ‘In verbinding met het kruis’. In verbinding met het kruis, wat wordt daarmee bedoeld? We mogen met al onze zorgen, ons verdriet en onze pijn, maar ook met onze blijdschap en dankbaarheid bij Jezus komen. Kortom, met heel ons leven. We mogen met onze zonden en wonden, met ons tekort en overvloed komen aan de voet van het kruis en de dingen die ons belasten daar ook laten. We lezen Colossenzen 2:13-15 uit de Bijbel in gewone taal en 1 Petrus 5:7. Naast het orgel is vooral zanggroep sAmen (met combo) er om ons te begeleiden en voor ons te zingen. De liederen gaan over het kruis, over Gods liefde voor ons, maar ook over de overwinning die behaald is door Jezus op al wat ons nu nog dwars kan zitten of benauwt. We hopen een mooie en zegenrijke dienst met elkaar te beleven!
Ds. Leo van der Eijk

Poster2017 04 23