LogoHG

Aankomende zondag 25 februari is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.
Oud-predikant ds. Jongejan is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep en een combo.
Het thema van de dienst is: “Ik geloof wel…..maar twijfel vaak zo”.
De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!