LogoHG

Aankomende zondag 22 april is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Wim Geuze is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Bye bye Facebook!”, mede naar aanleiding van de recente ophef over de privacy-schendingen waardoor Facebook onder vuur kwam te liggen.
Meer en meer mensen besloten mede daarom hun Facebookaccount op te heffen (denk ook aan de slotuitzending van ‘Zondag met Lubach’). In de dienst staan we stil bij vragen als:
Hoe gaan we zelf met de mogelijkheden en dreigingen van deze nieuwe media om? En valt hier vanuit de Bijbel ook nog iets zinnigs over te zeggen?

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag