LogoHG

Aankomende zondag 27 mei is het weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Voormalig kerkelijk werker Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep, een combo én (voor het eerst!) een blazersensemble bestaande uit diverse gemeenteleden.
Het thema van de dienst is: “De Geest aan het werk!
Vaak vinden mensen de persoon en het werk van de Heilige Geest wat moeilijk te plaatsen. Hoe werkt die Geest eigenlijk en wat merken wij daar dan van? Aan de hand van Handelingen 2:32-42 (het slot van Petrus’ toespraak op de Pinksterdag en de effecten daarvan) gaan we op zoek naar antwoorden. In het vertrouwen dat die Geest ook onder ons wil werken!

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag