LogoHG

Aankomende zondag 26 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Hoe zit het bij God met onze privacy?”.
Aanleiding voor dit thema is de privacy-wetgeving die sinds enkele maanden is aangescherpt in de EU. Waarschijnlijk hebt u de afgelopen maanden ook vele e-mails van bedrijven en organisaties gehad over hoe zij omgaan met onze persoonsgegevens en wat zij doen om onze privacy te beschermen. Hoe zit dat eigenlijk bij God? Wat doet Hij met onze persoonsgegevens? Respecteert Hij onze privacy? Daarover gaat het in de dienst.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag