LogoHG

Aankomende zondag 28 april is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht is deze keer de voorganger.

Het thema is: "Wandelen met Jezus" (n.a.v. Lucas 24:13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag