LogoHG

Aankomende zondag 22 september is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Menno Zandbergen is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “Schatgraven”.

Voor wie zich alvast wil inlezen: de bijbellezingen zijn uit Matteüs 13:44-46 en Filippenzen 3:7-11.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag