LogoHG

Vier-de-zondag: iedere vierde zondag van de maand een kerkdienst om met iedereen te vieren. Speciaal voor gasten en nieuwkomers organiseert onze gemeente iedere 4e zondag van de maand een laagdrempelige gastendienst.

 

 

Kenmerkend voor deze dienst zijn: het zingen van eigentijdse liederen, een toegankelijke preek die aansluit bij de actualiteit of vragen die bij veel mensen leven, samen koffiedrinken na afloop. Gasten hebben in de loop van de jaren veel waardering voor deze diensten uitgesproken vanwege de begrijpelijke taal van de preek, de muziek- en liederenkeuze en het gevoel – ook als gast of buitenstaander – welkom te zijn.

Uiteraard bent u ook welkom in de gewone diensten die iedere zondag om 10.00u wordt gehouden. Kijk hier voor een overzicht van de kerkdiensten. We hopen u één van de komende diensten te mogen begroeten!