LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 23 september is het in de Hervormde Gemeente 's-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Joris van der Spek, buurtpastor en missionair pionier in Rotterdam-Feijenoord, is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Hongerig maken ...!”.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Aankomende zondag 26 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Hoe zit het bij God met onze privacy?”.
Aanleiding voor dit thema is de privacy-wetgeving die sinds enkele maanden is aangescherpt in de EU. Waarschijnlijk hebt u de afgelopen maanden ook vele e-mails van bedrijven en organisaties gehad over hoe zij omgaan met onze persoonsgegevens en wat zij doen om onze privacy te beschermen. Hoe zit dat eigenlijk bij God? Wat doet Hij met onze persoonsgegevens? Respecteert Hij onze privacy? Daarover gaat het in de dienst.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Aankomende zondag 27 mei is het weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Voormalig kerkelijk werker Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep, een combo én (voor het eerst!) een blazersensemble bestaande uit diverse gemeenteleden.
Het thema van de dienst is: “De Geest aan het werk!
Vaak vinden mensen de persoon en het werk van de Heilige Geest wat moeilijk te plaatsen. Hoe werkt die Geest eigenlijk en wat merken wij daar dan van? Aan de hand van Handelingen 2:32-42 (het slot van Petrus’ toespraak op de Pinksterdag en de effecten daarvan) gaan we op zoek naar antwoorden. In het vertrouwen dat die Geest ook onder ons wil werken!

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

De voorbereidingen voor de 'Vier-de-zondag-dienst' op 27 mei aanstaande zijn in volle gang. Het blazersensemble, welk ontstaan is uit een spontane samenwerking van diverse gemeenteleden en bekenden, zal voor het eerst haar medewerking aan een eredienst verlenen. De muzikanten zijn er klaar voor. Aarzel niet om te komen, iedereen is van harte welkom!

20180527 Voorbereiding koperensemble Vier de zondag

Aankomende zondag 22 april is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Wim Geuze is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Bye bye Facebook!”, mede naar aanleiding van de recente ophef over de privacy-schendingen waardoor Facebook onder vuur kwam te liggen.
Meer en meer mensen besloten mede daarom hun Facebookaccount op te heffen (denk ook aan de slotuitzending van ‘Zondag met Lubach’). In de dienst staan we stil bij vragen als:
Hoe gaan we zelf met de mogelijkheden en dreigingen van deze nieuwe media om? En valt hier vanuit de Bijbel ook nog iets zinnigs over te zeggen?

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag