LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 27 mei is het weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Voormalig kerkelijk werker Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep, een combo én (voor het eerst!) een blazersensemble bestaande uit diverse gemeenteleden.
Het thema van de dienst is: “De Geest aan het werk!
Vaak vinden mensen de persoon en het werk van de Heilige Geest wat moeilijk te plaatsen. Hoe werkt die Geest eigenlijk en wat merken wij daar dan van? Aan de hand van Handelingen 2:32-42 (het slot van Petrus’ toespraak op de Pinksterdag en de effecten daarvan) gaan we op zoek naar antwoorden. In het vertrouwen dat die Geest ook onder ons wil werken!

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Aankomende zondag 22 april is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Wim Geuze is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Bye bye Facebook!”, mede naar aanleiding van de recente ophef over de privacy-schendingen waardoor Facebook onder vuur kwam te liggen.
Meer en meer mensen besloten mede daarom hun Facebookaccount op te heffen (denk ook aan de slotuitzending van ‘Zondag met Lubach’). In de dienst staan we stil bij vragen als:
Hoe gaan we zelf met de mogelijkheden en dreigingen van deze nieuwe media om? En valt hier vanuit de Bijbel ook nog iets zinnigs over te zeggen?

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 25 februari is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.
Oud-predikant ds. Jongejan is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep en een combo.
Het thema van de dienst is: “Ik geloof wel…..maar twijfel vaak zo”.
De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Aankomende zondag 25 maart is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.
Ds. Wim Geuze is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Het grootste geschenk!”, mede naar aanleiding van (vragen over) de nieuwe wet op orgaandonatie.
De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Zondag 23 april is er weer een ‘Vier-de-zondag’ dienst. Het thema is: ‘In verbinding met het kruis’. In verbinding met het kruis, wat wordt daarmee bedoeld? We mogen met al onze zorgen, ons verdriet en onze pijn, maar ook met onze blijdschap en dankbaarheid bij Jezus komen. Kortom, met heel ons leven. We mogen met onze zonden en wonden, met ons tekort en overvloed komen aan de voet van het kruis en de dingen die ons belasten daar ook laten. We lezen Colossenzen 2:13-15 uit de Bijbel in gewone taal en 1 Petrus 5:7. Naast het orgel is vooral zanggroep sAmen (met combo) er om ons te begeleiden en voor ons te zingen. De liederen gaan over het kruis, over Gods liefde voor ons, maar ook over de overwinning die behaald is door Jezus op al wat ons nu nog dwars kan zitten of benauwt. We hopen een mooie en zegenrijke dienst met elkaar te beleven!
Ds. Leo van der Eijk

Poster2017 04 23