LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 25 maart is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.
Ds. Wim Geuze is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Het grootste geschenk!”, mede naar aanleiding van (vragen over) de nieuwe wet op orgaandonatie.
De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Aankomende zondag 25 februari is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’. Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.
Oud-predikant ds. Jongejan is deze keer de voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep en een combo.
Het thema van de dienst is: “Ik geloof wel…..maar twijfel vaak zo”.
De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, een praktische preek en liederenbegeleiding door zowel combo als orgel en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier-de-zondag: iedere vierde zondag van de maand een kerkdienst om met iedereen te vieren. Speciaal voor gasten en nieuwkomers organiseert onze gemeente iedere 4e zondag van de maand een laagdrempelige gastendienst.

 

Zondag 23 april is er weer een ‘Vier-de-zondag’ dienst. Het thema is: ‘In verbinding met het kruis’. In verbinding met het kruis, wat wordt daarmee bedoeld? We mogen met al onze zorgen, ons verdriet en onze pijn, maar ook met onze blijdschap en dankbaarheid bij Jezus komen. Kortom, met heel ons leven. We mogen met onze zonden en wonden, met ons tekort en overvloed komen aan de voet van het kruis en de dingen die ons belasten daar ook laten. We lezen Colossenzen 2:13-15 uit de Bijbel in gewone taal en 1 Petrus 5:7. Naast het orgel is vooral zanggroep sAmen (met combo) er om ons te begeleiden en voor ons te zingen. De liederen gaan over het kruis, over Gods liefde voor ons, maar ook over de overwinning die behaald is door Jezus op al wat ons nu nog dwars kan zitten of benauwt. We hopen een mooie en zegenrijke dienst met elkaar te beleven!
Ds. Leo van der Eijk

Poster2017 04 23

Op zondag 23 oktober is er een bijzondere morgendienst. Het betreft een vier-de-zondag met als thema: ‘Lessen uit de liederen van Johannes de Heer’.