LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 28 april is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht is deze keer de voorganger.

Het thema is: "Wandelen met Jezus" (n.a.v. Lucas 24:13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 maart is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. W. Geuze is deze keer de voorganger.

Met een knipoog naar het spektakel dat dit jaar in Dordrecht wordt gehouden is het thema: ‘The Passion?!’

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 27 januari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Deze keer is er een gastvoorganger: Bert Bakker.

Als thema voor de dienst heeft hij gekozen: Waar Wie is Jezus?
Uitgangspunt is de geschiedenis over de 12-jarige Jezus in de tempel (Lucas 2:40-52).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 februari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger.

Het thema is: Waarom Jezus volgen? (is het niet genoeg om in Hem te geloven?)
Hiermee sluiten we aan bij ons jaarthema ‘discipelschap’, maar proberen we ook antwoorden te geven op vragen die je zomaar gesteld kunnen worden (of die misschien wel bij jezelf leven):
Waarom zou je Jezus eigenlijk volgen? Welke goede redenen zijn daarvoor?
Speciaal voor de jongeren wordt er in de dienst ook gewerkt met enkele filmpjes via de digi-borden.
Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep, Rens van Rossum en Niels Robbemont.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 28 oktober is het in de Hervormde Gemeente 's-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Kerkelijk werker Karen Koppenaal is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Eindelijk thuis”.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag