LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 27 januari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Deze keer is er een gastvoorganger: Bert Bakker.

Als thema voor de dienst heeft hij gekozen: Waar Wie is Jezus?
Uitgangspunt is de geschiedenis over de 12-jarige Jezus in de tempel (Lucas 2:40-52).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 28 oktober is het in de Hervormde Gemeente 's-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Kerkelijk werker Karen Koppenaal is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Eindelijk thuis”.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 26 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Hoe zit het bij God met onze privacy?”.
Aanleiding voor dit thema is de privacy-wetgeving die sinds enkele maanden is aangescherpt in de EU. Waarschijnlijk hebt u de afgelopen maanden ook vele e-mails van bedrijven en organisaties gehad over hoe zij omgaan met onze persoonsgegevens en wat zij doen om onze privacy te beschermen. Hoe zit dat eigenlijk bij God? Wat doet Hij met onze persoonsgegevens? Respecteert Hij onze privacy? Daarover gaat het in de dienst.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

Aankomende zondag 23 september is het in de Hervormde Gemeente 's-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Joris van der Spek, buurtpastor en missionair pionier in Rotterdam-Feijenoord, is deze keer de voorganger. Het thema van de dienst is: “Hongerig maken ...!”.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.
Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Vier de zondag

De voorbereidingen voor de 'Vier-de-zondag-dienst' op 27 mei aanstaande zijn in volle gang. Het blazersensemble, welk ontstaan is uit een spontane samenwerking van diverse gemeenteleden en bekenden, zal voor het eerst haar medewerking aan een eredienst verlenen. De muzikanten zijn er klaar voor. Aarzel niet om te komen, iedereen is van harte welkom!

20180527 Voorbereiding koperensemble Vier de zondag