LogoHG

Niet alleen de begrafenisondernemer moet in kennis worden gesteld, maar ook de predikant als het wenselijk is dat hij (of een ander lid van het pastoraal team) de rouwdienst leidt.
Meestal gebeurt dit in de aula van de begraafplaats, maar een rouwdienst in de kerk is ook mogelijk.
In een enkel geval wordt de overledene gecremeerd. Alhoewel het pastoraal team daar persoonlijk moeite mee heeft, wordt medewerking aan een dergelijke rouwdienst niet geweigerd.

Indien daadwerkelijke aanwezigheid van de predikant of iemand anders van het pastoraal team is gewenst bij de rouwdienst, wordt het overlijden in een kerkdienst bij de afkondigingen vermeld en wordt er voorbede van de gemeente gevraagd. Ook wordt het overlijden in de kerkbode en de zondagsbrief vermeld.