LogoHG

Het pastoraal team kan hier het snelst op reageren, als u dit zelf doorgeeft aan diaken Miranda Jongkoen, tel. 673 3448 of dit door een ander laat doen. Ook graag een bericht van thuiskomst. Dit alles i.v.m. de voorbede en vermelding in de zondagsbrief.