LogoHG

Algemene Informatie

Tijdens onze zondagsschoolbijeenkomsten maken we gebruik van het boek "Vertel het maar".
Hierin staan voor elke zondag over één bijbelgedeelte 3 verhalen: voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We kijken welke versie we het meest geschikt vinden voor de groep waaraan wij leiding geven. Als geen van de verhalen ons aanspreekt, vertellen we een eigen verhaal of gebruiken een kinderbijbel. In de bovenbouw wordt soms met de kinderen een gesprek gevoerd over het bijbelgedeelte in plaats van een verhaal.
In het boek staan liedjes vermeld die bij het bijbelgedeelte passen en achtergrondinformatie voor de leiding om zo de kinderen meer uitleg te kunnen geven.
In "Vertel het maar" staan ook suggesties voor verwerkingen in de vorm van een kleurplaat, puzzel, knutselwerkje of spel. Ook weer met verschillende moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep kiezen we hier een verwerking uit.
Aan de christelijke feestdagen wordt ook aandacht besteed in "Vertel het maar". Er is een kerst-, paas- en soms ook pinksterprojekt. Aan de hand hiervan geven wij met de kinderen invulling aan o.a. de adventsweken.
We willen zo de kinderen op hun eigen niveau te vertellen over Gods Woord.