LogoHG

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk is voorgesteld en aangeboden de zondagse erediensten, die vanuit hun kerk worden georganiseerd, een gezamenlijk karakter te geven namens de drie kerken. Zowel de Gereformeerde Kerk als wij zijn dankbaar voor dit aanbod en gaan hier graag op in. Vanaf zondag 19 april zenden wij wekelijks een gezamenlijke dienst uit. Per toerbeurt wordt er een ouderling van dienst of lector afgevaardigd door een van de drie kerken. 

Daarnaast zal er ook gelegenheid zijn om voorbede/dankgebeden in te brengen vanuit onze gemeente. U kunt verzoeken om voorbede/dankgebeden doorgeven aan ouderling Wilma van der Stel. Dominee Mans Raveling zal de meeste diensten leiden. De diensten zijn te volgen via de livestream van de Christelijk Gereformeerde Kerk. U kunt via YouTube zoeken naar ‘CGK ’s-Gravendeel’ of de livestream bereiken via de link ‘kijk live mee’ op de website www.cgkgravendeel.nl of via www.kerkomroep.nl.

Directe link: Livestream CGK