LogoHG

Gezien het geringe aantal aanmeldingen is de Startdag dit jaar gecanceld.

 

Wij hebben getracht een programma conform de RIVM maatregelen in elkaar te zetten. U kunt aan één of meerdere activiteiten deelnemen. Voor alles, ook uw kopje koffie/thee, moet u zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Het programma is als volgt:

  • Voor de vroege vogels is er gelegenheid een (Emmaüs) wandeling te maken waarbij u een ontbijtje mee krijgt voor onderweg. U kunt in tweetallen (of als gezin) starten tussen 7.30-8.00 uur. Het is ook mogelijk de fiets te pakken en een ontbijtje mee te krijgen. Zelfde tijd starten. Vertrek vanaf Ons Centrum. Bij terugkomst staat koffie of thee klaar.               

   

  • Na de kerkdienst zal er koffie en thee klaarstaan met een verpakte koek. Om zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven hiervan gebruik te maken, zal dit op 2 punten mogelijk zijn: rondom de kerk en op het plein van Ons Centrum. Voor de kinderen is er één punt en wel Ons Centrum waar zij limo en wat te snoepen kunnen krijgen.    
  • Vanaf 12 uur is er de mogelijkheid om in groepen van 4/5 personen, levend  ganzenbord te spelen. Dit zal plaatsvinden rondom het kerkgebouw en de Kreek. Her en der zullen klapstoelen staan waar u eventueel een lunchpakketje kunt gebruiken

     
  • Maar gewoon bijkletsen  na al die tijd is ook mogelijk. U kunt een lunchpakketje bestellen zodat er toch nog iets van gezamenlijk eten mogelijk is. 

 

  • Voor de kinderen tot 12 jaar zal er in/bij Ons Centrum een activiteit zijn. 
  • De tieners kunnen met elkaar het levend ganzenbord spelen. Dit in aansluiting op de tienerpreek zodat zij grotendeels klaar zijn met het spel, als gemeenteleden het vanaf ca. 12 uur willen spelen. Dit om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen. 

                           


Wij realiseren ons dat gezien de nog altijd bestaande situatie rondom corona, een deel van de gemeente, gezien leeftijd of kwetsbaarheid, niet in staat is de startdag te bezoeken. Wij willen u daarom een attentie brengen zodat u zich tòch gezien weet die dag. U kunt dit aankruisen op het aanmeldingsformulier. Gemeenteleden kunnen ook iemand opgeven en zodoende iemand verrassen. Omdat we mogelijk met veel mensen zijn, hebben we de kinderen, tieners en volwassenen niet allemaal met het levend ganzenbord bij elkaar gezet om zo spreiding te hebben in tijd en ruimte. Er zullen een aantal tenten opgezet worden waardoor bij slecht weer er in ieder geval koffie/thee gedronken kan worden en er ruimte is voor ontmoeting. Dit kan dan zowel in Ons Centrum als in de tenten. Om een inschatting te maken op hoeveel mensen we bij welke activiteit kunnen rekenen, willen we u dringend vragen, zich voor elke activiteit waaraan u wilt deelnemen, aan te melden. Zet zoveel kruisjes als u wilt! Dit kan tot 7 september.

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de werkgroep leden: Leen vd Vinde (0638397500), Teuni vd Vinde (0683166996), Peter Meijer, Nellie Engelen, Lieneke Zuidweg (0620435685), Ariëtte Versteeg (0629794900).