LogoHG

Naar aanleiding van de op 14 december afgekondigde maatregelen, heeft de kerkenraad besloten om de diensten in de komende periode volledig online te houden. Dit houdt in dat we in de periode vanaf zondag 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021 diensten houden zonder bezoekers. Net als voorheen is er wel voorzang door drie voorzangers. Daarnaast is er in deze periode geen zondagsschool. Zowel vanuit de PKN als vanuit de gemeente Hoeksche Waard wordt dringend geadviseerd om volledig over te gaan op ‘online-diensten’ en dit advies nemen we uiteraard ter harte.
Niels Kegel, scriba