LogoHG

Op dit moment vieren wij onze diensten online. Er is op dit moment geen zondagsschool. Zowel vanuit de PKN als vanuit de gemeente Hoeksche Waard wordt dringend geadviseerd volledig ‘online-diensten’ te houden en dit advies nemen we uiteraard ter harte. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer in het kerkgebouw kunnen ontmoeten.
Niels Kegel, scriba