LogoHG

De regels voor de erediensten zijn verruimd. Die verruiming bestaat o.a. uit:

- het ontvangen van maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in de fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage.
- de mogelijkheid om – binnen gestelde kaders – voorzangers te laten zingen.

Met ingang van zondag, 7 maart houden wij weer erediensten met 30 bezoekers. Aanmelden is verplicht en kan via deze website en via onze app ‘Appostel’. Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u zich telefonisch opgeven bij koster Dick Reinders (6732650). In de komende week zullen we ons buigen over de mogelijkheid van voorzang naast video’s van liederen.

In de diensten zullen we gebruik maken van opnames en voorzangers, waarbij we streven naar een evenwichtige verdeling tussen deze twee vormen van zang.

Vanaf zondag 21 maart zal de zondagsschool ook weer van start gaan. Ook hiervoor kan men zich opgeven via de website of app.

Meer ruimte betekent ook automatisch: meer verantwoordelijkheid. We vragen u deze verantwoordelijkheid te nemen door thuis de diensten online mee te beleven als u klachten hebt, in een risicogroep valt of tot de ‘kwetsbaren’ in de samenleving behoort.