LogoHG

Vandaag, de tweede woensdag van maart, de 10e, is het Biddag, een christelijke feestdag die voluit heet ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Dit jaar is biddag een bijzondere dag, omdat biddag vorig jaar voor veel gemeenten de laatste keer was dat de eredienst zonder beperkingen kon worden gehouden. In de dagen erna gingen veel gemeenten over op online vieringen, of samenkomsten met nauwelijks mensen. De elf classes van de Protestantse kerk hebben voor deze bijzondere dag een gebedenbundel samengesteld, ter bemoediging en inspiratie, voor gebed en bezinning en geschreven door leden van het moderamen van de generale synode, predikanten en een kerkelijk werker. Het zijn gebeden voor de biddag of – in het geval biddag niet wordt gevierd – voor zondag 14 maart om zo kerkbreed te bidden. ,,In gebed zijn wij verbonden, betrokken op elkaar, op de wereld in gelovig vertrouwen dat God hoort. Midden in deze tijd, waarin de nood groot is, bidden wij om Gods steun’’, zo staat in het voorwoord van de bundel. Hier kunt u de gebedenbundel openen en downloaden.

20210310 PKN GEBEDEN bij biddag 2021