LogoHG

Dit jaar zijn de volgende ambtsdragers aftredend: ouderling Bas Boer, jeugdouderling Ineke Robbemont-Donkersloot, ouderling-scriba Niels Kegel, ouderling-kerkrentmeester Pieter Hartman, diaken Henk van der Linden en jeugddiaken Melinda Barendregt-Reisig. Daarnaast zijn er nog drie openstaande vacatures: die van evangelisatie-ouderling en twee wijkouderlingen (wijk 1 en wijk 2). Ouderling Bas Boer en diaken Henk van der Linden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

Stemgerechtigde lidmaten worden opgeroepen om uiterlijk op maandag 5 april namen in te dienen met het oog op de ambtsdragersverkiezingen. Aanbevelingen die door tien of meer stemgerechtigde lidmaten worden ondersteund, worden op de kieslijst geplaatst. Ook niet belijdende leden mogen suggesties doen om de kerkenraad vrijblijvend op bepaalde gemeenteleden te attenderen. De voordrachten kunnen schriftelijk of per e-mail bij de scriba worden ingeleverd (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Vermeld duidelijk de naam én het ambt waarvoor u het betreffende gemeentelid voordraagt in uw voordracht!

De bestaande en de nieuwe vacatures zijn voor:
- twee ouderlingen
- één ouderling-scriba
- één jeugdouderling
- één evangelisatie-ouderling
- één ouderling-kerkrentmeester
- één jeugddiaken

Wilt u ouderling Bas Boer en diaken Henk van der Linden die zich voor een volgende periode beschikbaar hebben gesteld, in uw aanbevelingen betrekken? Ambtsdragersverkiezingen zijn een zaak voor de hele gemeente. De kracht van de ambtsdragersverkiezingen ligt hierin dat alle leden van onze gemeente, onafhankelijk van elkaar, namen in kunnen dienen. We stellen ons hierbij afhankelijk van Gods Geest en Zijn leiding. We vertrouwen erop er hierdoor een goed en helder inzicht komt in wie we voor de vacatures in de kerkenraad kunnen benaderen. We willen en jullie vragen om daar in de komende periode 5 tot 10 minuten bij stil te staan en de namen die bij u boven komen voor te dragen. Ook uw voorbeden zijn onmisbaar.

Ambtsdragersverkiezingen