LogoHG

De laatste dagen

Jeruzalem, 33 na Chr.

Er is veel discussie over wanneer Jezus precies leefde en stierf.
De precieze datering is ingewikkeld omdat er weinig gegevens in de Bijbel zelf staan. Bovendien werden er in die tijd verschillende datumsystemen gebruikt en sommige monniken hebben zich later misrekend.
Er zijn dus genoeg onzekerheden over de precieze datering van het hoogte- en tegelijk dieptepunt van Jezus’ leven.
Een mogelijke betrouwbare reconstructie van de laatste dagen van zijn leven op aarde speelt zich af in het jaar 33.
In deze Stille Week volgen we deze reconstructie van dag tot dag.

Stille Week 29 maart t/m 3 april 2021

Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.

De korte samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Ze zullen te volgen zijn via de live-stream.

U en jij zijn van harte welkom om dit on-line te volgen.

20210329 Stille week