LogoHG

Logo Connected 2021                                                                 Logo Aanloop

                                     in samenwerking met

Logo Voedselbank Hoeksche Waard

Bericht vanuit de Diaconie:
Omdat de gevolgen van Corona nog altijd doorgaan en sommige gezinnen, kinderen en jongeren hard worden getroffen, gaat de Diaconie in samenwerking met Connected, de Aanloop en de Zondagsschool een actie opzetten voor de kinderen van de Voedselbank Hoeksche Waard.

Ons streven is om voor de zomervakantie 100 vakantietasjes te doneren aan de Voedselbank Hoeksche Waard voor de kinderen tussen de 4-12 jaar en 100 vakantiepakketten voor de jongeren tussen de 13-21 jaar. Daarvoor hebben we uw en jouw hulp hard nodig!

Hoe?
Wilt u een vakantie tasje sponsoren voor een kind tussen de 4-12 jaar dan kan dat op de volgende manier. U kunt een kwart tasje sponsoren à € 3,75 | een half tasje sponsoren à € 7,50 | of een hele vakantietas sponsoren à € 15,-.
Dit kunt u overmaken op rekening nummer: NL30 RABO 0323 0164 99 O.v.v. Voedselbank Vakantietas Actie.

Wilt u een vakantiepakket sponsoren voor een jongere tussen de 13-21 jaar, zie dan het bericht van Connected (hieronder) of via social media.

De diaconie en Connected zullen ervoor zorgen dat uiteindelijk elk vakantietasje en vakantiepakket voldoende gevuld worden afgeleverd bij de Voedselbank voordat de zomervakantie gaat starten.
Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk hulp, zodat we zoveel mogelijk kinderen en jongeren een hart onder de riem kunnen steken! Namens de kinderen en jongeren, alvast bedankt voor u en jullie medewerking!

Vragen?
Nog vragen over de actie? Neem contact op met Lieneke Zuideweg (06 2043 5685) of Melinda Barendregt (06 2854 2512).

20210516 Voedselbank actie Connected flyer QR