LogoHG

Vanaf september gaan we weer van start met de maandelijkse O2-avonden.
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.
De avonden worden gehouden in Ons Centrum van 19.30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De eerste avond wordt geleid door Jan Kranendonk en zal worden gehouden op: 12 september.
Het thema van de eerste avond zal een inleiding zijn op ons nieuwe jaarthema Evangelisatie: goed nieuws willen we delen!
Voorlopig is vanwege corona het maximum aantal plaatsen in Ons Centrum beperkt tot 35 personen; wie wil meedoen moet zich van tevoren hieronder dus even inschrijven.

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden en kan desgewenst worden afgestemd op het jaarthema of aansluiten bij veelgestelde of breed levende vragen. Ook thema’s uit de belijdenisgeschriften van de kerk kunnen aan de orde komen, evenals actuele vragen. Dit alles in een setting die de onderlinge ontmoeting en verbondenheid stimuleert en waarin meer gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.
Hierdoor zijn de O2-avonden enerzijds een alternatieve samenkomst voor degenen die de middagdienst missen, maar anderzijds voor anderen een nieuwe mogelijkheid om 1x per maand een (vast) moment van verdieping en ontmoeting te hebben met andere gemeenteleden. Alle 30-plussers uit de gemeente zijn welkom bij de O2-avonden, in het bijzonder degenen die geen lid zijn van een GGG. Ook voor GGG-leden die behoefte hebben aan wat meer verdieping of een hogere frequentie van samenkomen zijn de O2-avonden wellicht een mooie aanvulling. Kortom, we hopen op een goede en qua leeftijd gevarieerde opkomst! Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Kranendonk (06-21453984).

De data en (voorlopige) thema’s van de O2-avonden zijn als volgt:

12-09    Inleiding op het jaarthema Evangelisatie: goed nieuws willen we delen!
10-10 Israël in het hart van de Kerk: over de verhouding tussen Kerk en Israël
14-11 Highlights uit het boek Openbaring (I): wegwijs in het laatste bijbelboek
12-12 Waar zitten wij ergens in het Grote Verhaal van de Bijbel?
09-01 Wat is eigenlijk de inhoud van het goede nieuws (het evangelie)?
13-02 Highlights uit het boek Openbaring (II): wegwijs in het laatste bijbelboek
13-03 Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden
10-04 Wat betekent het dat Jezus Messias is?
08-05 Jezus’ opstanding uit de dood en de opstanding van ons lichaam
12-06 Jezus’ oordeel over levenden en doden: goed nieuws of slecht nieuws?