LogoHG

In vervolg op de Israëlzondag is er zondagavond 10 oktober een O2-avond waarop we verder stilstaan bij de verhouding tussen Kerk en Israël, onder het thema: ‘Israël in het hart van de Kerk’.

De O2-avond wordt geleid door Jan Kranendonk en wordt gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).

O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met als speerpunten: interactief, thematisch onderwijs en onderlinge ontmoeting.

Alle 30-plussers uit de gemeente zijn welkom bij de O2-avonden, zeker nu er geen beperkingen meer zijn qua groepsgrootte. Aanmelden vooraf is niet (meer) nodig en je kunt per keer kijken of je al dan niet komt.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Kranendonk (06-21453984).

De data en (voorlopige) thema’s van de O2-avonden zijn als volgt:

10-10    Israël in het hart van de Kerk: over de verhouding tussen Kerk en Israël
14-11 Highlights uit het boek Openbaring (I): wegwijs in het laatste bijbelboek
12-12 Waar zitten wij ergens in het Grote Verhaal van de Bijbel?
09-01 Wat is eigenlijk de inhoud van het goede nieuws (het evangelie)?
13-02 Highlights uit het boek Openbaring (II): wegwijs in het laatste bijbelboek
13-03 Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden
10-04 Wat betekent het dat Jezus Messias is?
08-05 Jezus’ opstanding uit de dood en de opstanding van ons lichaam
12-06 Jezus’ oordeel over levenden en doden: goed nieuws of slecht nieuws?