LogoHG

Vanaf 27 februari zijn er geen beperkingen meer voor het aantal kerkgangers, omdat de 1,5 meter (en de mondkapjes) komen te vervallen. Dus ook het inschrijven en placeren. Ook voor de oppas en de zondagsschool is geen inschrijving meer noodzakelijk. Het zingen tijdens de kerkdienst wordt weer gestart.

De basisregels (blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, goede handhygiëne) blijven van kracht.

Alle overige kerkelijk activiteiten (koffie drinken na de dienst, gemeenteavonden e.d.) kunnen worden herstart. Dit geldt ook voor de zondagsschool. De Aanloop en What's Up zijn al gestart.