LogoHG

“Samen God eren met liederen en gebeden”. Dat is het motto van ’s-Gravendeel Zingt: de ’s-Gravendeelse variant op Nederland Zingt (het bekende EO-programma). Dit interkerkelijke initiatief (georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Chr. Gereformeerde Kerk in ’s-Gravendeel) is bedoeld om met zoveel mogelijk christenen (over kerkmuren heen) God te verheerlijken en tegelijk de band als christenen uit hetzelfde dorp (of dezelfde regio) te versterken, ook als getuigenis naar buiten toe.

’s-Gravendeel Zingt vindt 1x per kwartaal plaats en wordt dit kwartaal gehouden op zondagavond 22 mei om 19.30 uur (tot circa 20.15/20.30). Als Hervormde Gemeente zijn we deze keer de gastkerk.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken in Ons Centrum.
De liederen zijn een dwarsdoorsnede van het liedmateriaal dat gebruikelijk is in de kerkdiensten van de CGK, GK en HG in ‘s-Gravendeel: dus een herkenbare en goed zingbare mix van liederen, waarin verbinding wordt gezocht tussen klassiek en modern repertoire.
De begeleiding wordt deze keer verzorgd door een mooi combo bestaande uit: Theresia Kranendonk (zang), Jan van Drunen (hammond), Rens van Rossum (piano), Arno Suiker (bas) en Johan Griffioen (drums). Theresia zal ook zorgdragen voor korte gesproken bijdragen (gebeden en verbindende teksten). Vanuit de organisatie hopen we op een goede opkomst, zodat we met velen onze goede God kunnen loven en prijzen met ons lied.
Ons verlangen is dat ’s-Gravendeel Zingt zowel oudere als jongere generaties aanspreekt en dat deze interkerkelijke activiteit een begrip wordt in ’s-Gravendeel (en omstreken), tot eer van God en ter versterking van onze eenheid en ons getuigenis.