LogoHG

“Samen God eren met liederen en gebeden” is het motto van ’s-Gravendeel Zingt: de ’s-Gravendeelse variant op het tv- en radioprogramma Nederland Zingt. Dit initiatief vanuit de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Chr. Gereformeerde Kerk in ’s-Gravendeel is bedoeld om met zoveel mogelijk christenen over kerkmuren heen God te verheerlijken en tegelijk de band als christenen uit hetzelfde dorp/regio te versterken, ook als getuigenis naar buiten toe.

We hopen dat zondagavond 4 september a.s. u/jij er (weer) bij bent! De Christelijke Gereformeerde kerk is deze keer de gastkerk; locatie de Ichthuskerk aan de Zuid-Voorstraat 26. De aanvang is om 19.30 uur en het duurt tot ongeveer 20.15 / 20.30 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken.

Tijdens de avond zullen de liederen, gebeden en teksten in het teken staan van het thema ‘Dankbaarheid’. Er is gekozen voor liederen, afkomstig uit verschillende zangbundels, die in de breedte van de kerken bij eenieder bekend zullen zijn. Eén lied zal vermoedelijk niet voor iedereen even vertrouwd klinken. ‘U geeft rust (door alles heen)’ is een hoopvol lied dat in 2020 door de samenwerking van meer dan 20 verschillende kerken ten gehore werd gebracht midden in de coronapandemie. Ook is de titel van dit lied het thema van de Nederland Zingt Dag 2022 in oktober. Hierbij een link om dit lied alvast te luisteren: U geeft rust (door alles heen) - YouTube

De muzikale begeleiding wordt deze keer verzorgd door een interkerkelijke groep, bestaande uit: Elise de Geus, Silvia Robbemont, Arie v.d. Beek, Jan v.d. Beek en Menno v.d. Hoek (zang), Sander Barth (orgel), Lianne van Dam (piano), Gerdine Huijzer (hobo), Aart Groenendijk (gitaar) en Gerben v.d. Hoek (cajon). Vanuit de organisatie hopen we opnieuw op een goede opkomst, zodat we met velen onze goede God kunnen loven en prijzen met ons lied!