LogoHG

De kerkenraad heeft de "plaatselijke regeling Hervormde Gemeente 's-Gravendeel" opgesteld

U vindt hier twee documenten 'plaatselijke regeling'. Het "model plaatselijke regeling met 's-Gravendeelse regels in rood" is een model zoals het Dienstencentrum van de PKN dat in 2010 ter beschikking heeft gesteld. U kunt dan vergelijken wanneer onze tekst afwijkt van het model. Voor uw gemak is in dit modelexemplaar in rode letters onze tekst gevoegd.

In het 'modelexemplaar' komen bij de artikelen de letters (A), (B) en (C) voor. De betekenissen zijn daarvan de volgende:

(A) bepalingen waarin een zaak voor alle gemeenten uniform is geregeld (bijvoorbeeld dat de ambtstermijn van ouderlingen en diaken vier jaar is).

(B) bepalingen die van de gemeente uitdrukkelijk vragen een bepaalde zaak zelf te regelen (bijvoorbeeld de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord).

(C) bepalingen die aangeven dat een gemeente de vrijheid heeft om al dan niet van een geboden mogelijkheid gebruik te maken (bijvoorbeeld dat de gemeente de kerkenraad kan machtigen bij de verkiezing van ambtsdragers dubbeltallen op te stellen).

Model plaatselijke regeling met 's-Gravendeelse regels in rood.pdf

Plaatselijke regeling opnieuw vastgesteld in februari 2013