LogoHG

Evangelisatieactiviteiten

Op stille zaterdag 31 maart 2018 zal de Passie van Pasen, de 's-Gravendeelse variant op het bekende tv-event The Passion, voor de 3e keer plaatsvinden. Locatie is evenals voorheen de Hervormde kerk. Tijdens de Passie van Pasen wordt het verhaal van Jezus’ laatste dagen, zijn lijden, sterven én zijn opstanding herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten van o.a. Maan, Marco Borsato, De Kast en U2. Speciaal voor deze gelegenheid is een band gevormd. De formatie 'Fource' (met Culmore Bell, Hanna Lievaart en Theresia Kranendonk), Nelliene Sint-Nieklaas én een speciale gast zullen vocale medewerking verlenen. De vertelling door Jan Kranendonk zal deze keer worden ondersteund door prachtige zandtekeningen van 'de Zandprinses'.

Wegens de verwachte grote belangstelling brengen we in 2018 opnieuw twee sfeervolle concerten van zo’n vijf kwartier per concert. Het eerste concert vangt aan om 19:00 uur (zaal open om 18:30 uur). Het tweede concert heeft een aanvangstijd van 21:15 uur (zaal open om 20:45 uur).
Toegangskaarten van € 5,00 per stuk zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar in de voorverkoop bij Jumbo Van der Hoek en DA ’s-Gravendeel (zolang de voorraad strekt!). De voorverkoop start op donderdag 1 maart 2018.
Geïnteresseerden van buiten 's-Gravendeel kunnen voor de aankoop van kaarten vanaf 1 maart 2018 een bestelling doen via e-mail (voor verdere instructie, zie website: www.depassievanpasen.nl).


Verspreiding promotieflyers Passie van Pasen: uw hulp gevraagd!

De Passie van Pasen is een mooie gelegenheid om mensen uit te nodigen die niet snel naar een kerkdienst zouden komen, maar wel open staan voor een combinatie van Jezus’ verhaal met eigentijdse muziek en teksten.
Om de Passie van Pasen bij zo’n breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, willen we uw hulp vragen bij de huis-aan-huis-verspreiding van de promotieflyers. Op zondag 11 maart 2018 worden de flyers bij de ingang van de kerk beschikbaar gesteld. Zou u een stapeltje flyers (die zijn onderverdeeld per stratenblok) willen meenemen en verspreiden vóór zaterdag 17 maart? Alvast dank voor uw medewerking!

logo PVPDe Zandprinses

Wij zijn blij om u te kunnen mededelen dat er op 31 maart 2018 opnieuw twee uitvoeringen van de 'Passie van Pasen in concert' zullen plaatsvinden!
De 'Passie van Pasen in concert' vindt zijn oorsprong in het landelijk bekende event 'The Passion', zoals ieder jaar uitgezonden op televisie (via EO/RKK). Het verhaal van Jezus' laatste dagen, Zijn lijden, sterven en opstanding wordt tijdens de 'Passie van Pasen in concert' herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten van o.a. Jeroen van den Boom, Marco Borsato, De Kast, U2 en Maan.
Bijzonder dit jaar is de medewerking van de Zandprinses (dochter van de bekende Zandtovenaar). Zij zal de vertelling en de muziek visueel ondersteunen met zandtekeningen.

Om het concert ook in 2018 zo toegankelijk mogelijk te houden voor onze dorpsgenoten, willen wij graag een beroep op u doen. Door middel uw financiële bijdrage kunnen wij namelijk een deel de onkosten dekken en kan de kaartprijs voor de concertbezoekers zo laag mogelijk worden gehouden.

Hoe kunt u een financiële bijdrage leveren?
U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL71 RABO 0323 0532 03 t.n.v. Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IKE) o.v.v. ‘gift tbv Passie van Pasen’.
Het zou het fijn zijn als u dit zo snel mogelijk kunt doet (liefst vóór 1 februari), zodat we tijdig weten op welk bedrag we in totaal ongeveer kunnen rekenen.
Bent u ondernemer en mocht u vanuit uw onderneming willen sponsoren, dan verwijzen we u naar het onderdeel ‘sponsoring’ op onze website. Daar wordt u de mogelijkheid geboden een sponsorformulier in te vullen. Indien u dit formulier digitaal invult en verzendt via onze website, dan zal u een factuur worden toegezonden.
Ook particulieren die een gift van € 50,- of meer willen geven, verzoeken we het sponsorformulier op de website in te vullen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bij een gift of sponsoring vanaf een bedrag van € 50,- heeft u recht op 2 (gratis) gereserveerde plaatsen voor één van de twee uitvoeringen.
Voor ondernemers: uw bedrijfsnaam en/of logo kan voorafgaand aan en aansluitend op het concert via een beamer worden geprojecteerd op 2 grote schermen. Na het invullen van het formulier op onze website zal hierover met u contact worden opgenomen.

Meer informatie over het concert (aanvangstijden, laatste nieuws, etc.) vindt u via www.depassievanpasen.nl. Tevens zijn wij te vinden op Facebook.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

De Passie van Pasen (PR Commissie)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
M: 06 3065 0455

logo PVPDe Zandprinses

Op 26 maart 2016 zal de 's-Gravendeelse variant op The Passion, namelijk de Passie van Pasen, plaatsvinden. Tijdens de Passie van Pasen zal het verhaal van Jezus’ laatste dagen, zijn lijden, sterven én zijn opstanding wordt herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten. De Passie van Pasen sluit aan bij en lift mee op het succes van het inmiddels landelijk bekende tv-event The Passion (zoals vanaf 2011 jaarlijks op Witte Donderdag uitgezonden door EO/KRO).

Sinds 1 maart 2016 zijn de kaarten voor de Passie van Pasen in de verkoop gegaan bij Jumbo Van der Hoek en DA Van Zessen!

Mocht u niet in 's-Gravendeel wonen en toch graag kaarten willen kopen, stuur dan een mail met het gewenste aantal kaarten, de voorkeur voor voorstelling (19:00 of 21:15 uur), uw naam- en adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Maak tegelijkertijd het bedrag van de bestelde kaarten (€ 2,50 per kaart) over naar NL71 RABO 0323 0532 03 t.n.v. Interkerkelijke Evangelisatiecommissie.

Betaalde kaarten kunnen vanaf 30 minuten voorafgaand aan het door u aangegeven concert worden afgehaald bij de ingang van de zaal, onder vermelding van uw naam en adres.logo PVP

Zoals u weet houden we in 2015 in ons dorp voor het eerst een ’s-Gravendeelse variant op The Passion, waarmee we losjes aansluiten bij het landelijk bekende tv-event The Passion (zoals vanaf 2011 jaarlijks op Witte Donderdag uitgezonden door EO/RKK). Het verhaal van Jezus’ laatste dagen, zijn lijden, sterven én zijn opstanding wordt dan herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten.In ’s-Gravendeel houden we echter geen processie met verlicht kruis, maar brengen we een sfeervol concert van zo’n 5 kwartier. The Passion van tv is daarbij een inspiratiebron, maar zonder dat we het concept en format ervan precies volgen.

Als Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel hebben we jaarlijks diverse activiteiten waarbij we het goede nieuws van Jezus Christus proberen te communiceren naar mensen die Jezus nog niet kennen.

We zijn immers geroepen om een missionaire gemeente te zijn: een kerk die van Jezus de opdracht/missie heeft gekregen om van Hem te getuigen, het evangelie te verkondigen en ‘alle volken tot zijn discipelen te maken’.

Deze missionaire roeping geldt primair de gelovigen in hun eigen dagelijks leven en in hun eigen netwerken (gezin, familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, etc.). Daar zijn we primair geroepen tot een levensstijl die spreekt van onze verbondenheid met Jezus. We hebben niet alleen boodschap, maar we zijn het ten diepste zelf.

Daarnaast proberen we als kerk via allerlei evangelisatieactiviteiten gelegenheden te bieden waar belangstellenden kunnen ‘kennismaken’ met het christelijk geloof of in aanraking komen met Jezus en het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Deze activiteiten bieden gemeenteleden een kans om mensen uit hun netwerk mee naar toe te nemen of voor uit te nodigen.

Vanuit onze gemeente valt dan vooral  te denken aan de Alpha-cursus (in het najaar) en de vier-de-zondagen, maar bijv. ook de jeugddiensten van zondagsschool en Aanloop zijn gelegenheden waar veel ‘gasten’ bij aanwezig zijn. Daarnaast wordt er voorzichtig over nagedacht om experimentele missionaire samenkomsten/activiteiten te ontwikkelen om daarmee doelgroepen uit ons dorp te bereiken die we met ons reguliere aanbod niet aanspreken. Dit vereist een stukje ‘out-of-the-box-denken’ en de durf om te experimenteren in vormen en om sterker aan te sluiten bij de huidige cultuur.  Wie daarover wil meedenken of daar visie of ideeën voor heeft, kan contact opnemen met Jan Kranendonk, onze evangelisatieouderling.

 

Interkerkelijke evangelisatieactiviteiten

Interkerkelijk (via de IKE: de interkerkelijke evangelisatiecommissie) wordt ook een aantal activiteiten georganiseerd:

-          De Lichtjestocht (rond Kerst, tweejaarlijks)

-          De kerstnachtdienst

-          De rozenactie (rond Pasen)

-          De Kick Off Sunday (in de feestweek, het evangelisatie-event in de feesttent)

-          De interkerkelijke Alpha-cursus (in het voorjaar)

Misschien zijn er wel mensen in uw/jouw omgeving die u/jij kunt uitnodigen voor deze activiteiten.

Of wellicht bent u zelf iemand die geïnteresseerd is om aan een van deze activiteiten deel te nemen.

 

Primeur: De Passie van Pasen in ’s-Gravendeel

In 2015 komt er een nieuwe evangelisatieactiviteit vanuit de IKE bij, namelijk een ’s-Gravendeelse variant op The Passion, waarin het verhaal van Jezus’ laatste dagen, zijn lijden, sterven én zijn opstanding wordt herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten. “The Passion in ’s-Gravendeel” sluit aan bij en lift mee op het succes van het inmiddels landelijk bekende tv-event The Passion (zoals vanaf 2011 jaarlijks op Witte Donderdag uitgezonden door EO/RKK).

In ’s-Gravendeel zullen we vooralsnog geen processie met verlicht kruis houden, maar brengen we een sfeervol concert van zo’n 5 kwartier, op stille zaterdag 4 april 2015 (vanaf 20.15 uur) in ons kerkgebouw. Daarbij wordt het verhaal van Jezus gecombineerd met moderne popmuziek van o.a. Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis en Frank Boeijen. De songteksten zullen niet alleen Nederlandstalig, maar soms ook Engelstalig zijn. We hebben een prima band samengesteld met diverse (ook ’s-Gravendeelse) vocalisten, namelijk Silvia Robbemont, Theresia Sint-Nieklaas, Hanna ten Napel, Eefje Groeneveld, Jurko van Veenendaal en Culmore Bell.

Vooral mensen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan zijn van harte welkom! Juist voor hen is The Passion namelijk bedoeld.

The Passion is namelijk geen kerkdienst, maar een sfeervol (pop)concert met een boodschap voor iedereen.

Een mooie gelegenheid om mensen voor uit te nodigen die niet snel naar een kerkdienst zouden komen, maar wel open staan voor de combinatie van Jezus’ verhaal met eigentijdse muziek en teksten.

De toegang is gratis; bij de uitgang is er een collecte voor een goed doel.

 

Juist rond Pasen gaat het om wat Jezus voor ons deed, om een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven te kunnen geven.

Daarover gaat het ook in The Passion: goed nieuws dat breed gedeeld moet worden!

Denk daarom eens na wie u/jij voor deze activiteit zou willen uitnodigen.

Of kom deze keer ‘s kijken en luisteren in de kerk, als u normaliter niet gewend bent om naar de kerk te gaan.

 

Alle genoemde evangelisatieactiviteiten bevelen we van harte bij u aan als mogelijkheden om anderen meer zicht op Jezus te geven of zelf meer zicht op Hem te krijgen!

Voor meer informatie: neem contact op met onze evangelisatieouderling Jan Kranendonk (078-6734371 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)